Privacybeleid
Verzamelen van persoonlijke gegevens
Op www.openhaardhout-nl.shop worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld:
Opening account: wanneer een gebruikersaccount wordt aangemaakt, worden de achternaam, voornaam en het e-mailadres van de gebruiker geregistreerd.
Aankopen: bij het plaatsen van een bestelling op de website www.openhaardhout-nl.shop registreert de gebruiker zijn/haar postadres en telefoonnummer.
Cookies: tijdens het gebruik van de site worden cookies gebruikt. Gebruikers kunnen cookies uitschakelen via de instellingen van hun browser.
Gebruik van persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die van gebruikers worden verzameld, worden gebruikt om www.openhaardhout-nl.shop diensten te leveren en te verbeteren en om een veilige omgeving te handhaven. Meer specifiek worden ze gebruikt voor de volgende doeleinden
beheer van klantenaccounts, winkelmandjes en bestellingen
beheer van leveringen, volgen van bestellingen en service na verkoop
het bieden van een klanttevredenheidsdienst
het verzamelen van de meningen van klanten over de verkochte producten
personalisering van de site volgens de affiniteiten van de gebruiker fraudebestrijding bij het betalen van bestellingen meten van het verkeer op de siteorganiseren van wedstrijden en promoties het onderhouden van relaties met onze prospects en klanten door middel van communicatie voor de volgende doeleinden: het loyaliteitsprogramma (aanbiedingen die zijn voorbehouden aan onze trouwste klanten, waaronder producten die worden aanbevolen op basis van uw interessegebieden en promotieaanbiedingen) en aanbiedingen en nieuwe producten (een selectie van aanbiedingen om u te informeren over actuele gebeurtenissen en nieuwe producten in onze catalogus).
Deze mededelingen worden u toegezonden als u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrieven, een account hebt aangemaakt of een aankoop hebt gedaan op de website van JAN PELLET.
Beheer van uw toestemming
Als een prospect of klant zijn of haar toestemming wil wijzigen of onze communicatie niet langer wil ontvangen, kan hij of zij zijn of haar verzendvoorkeuren op elk gewenst moment beheren:
door naar de rubriek “Mijn account / Uw abonnementen” te gaan ;
of door te klikken op de daartoe bestemde koppelingen in elke e-mail die JAN PELLET verstuurt;
of door een verzoek tot uitschrijving per e-mail te sturen naar contact@openhaardhout-nl.shop.
Wat betreft het recht van toegang, verzet, rectificatie of verwijdering van het lid, verwijzen we naar de paragraaf “Tenuitvoerlegging van gebruikersrechten” van ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.
Persoonlijke gegevens delen met derden
Persoonlijke gegevens kunnen in de volgende gevallen worden gedeeld met derde bedrijven:
wanneer de gebruiker de betalingsdiensten gebruikt, om

Om deze diensten te kunnen leveren, werkt www.openhaardhout-nl.shop samen met derde bank- en financiële bedrijven waarmee zij contracten heeft afgesloten;
wanneer de gebruiker de website van een derde partij toegang geeft tot zijn/haar gegevens;
als de wet dit vereist, kan www.openhaardhout-nl.shop gegevens doorsturen om gevolg te geven aan claims tegen JAN PELLET en om te voldoen aan administratieve en juridische procedures;
als JAN PELLET betrokken is bij een fusie, overname, overdracht van activa of curatele, kan JAN PELLET verplicht zijn om alle of een deel van zijn activa, waaronder persoonsgegevens, over te dragen of te delen. In dat geval worden gebruikers op de hoogte gesteld voordat persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde partij.
Overdracht van persoonsgegevens
JAN PELLET kan de door haar verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Unie. In overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming past JAN PELLET alle procedures toe die nodig zijn om de garanties te verkrijgen die nodig zijn om de veiligheid van dergelijke overdrachten te waarborgen.
Veiligheid en vertrouwelijkheid
JAN PELLET past organisatorische, technische, software- en fysieke digitale veiligheidsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

Er moet echter worden opgemerkt dat het internet geen volledig veilige omgeving is en dat JAN PELLET de veiligheid van de overdracht of opslag van informatie op het internet niet kan garanderen.
Toepassing van de rechten van gebruikers
In toepassing van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, hebben gebruikers de volgende rechten:
hij kan de hem betreffende gegevens bijwerken of wissen door in te loggen op zijn account en de parameters van deze account te configureren;
ze kunnen hun account verwijderen door te schrijven naar het volgende e-mailadres: contact@openhaardhout-nl.shop. Houd er rekening mee dat informatie die is gedeeld met andere gebruikers, zoals berichten op forums, zichtbaar kan blijven voor het publiek op www.openhaardhout-nl.shop, zelfs nadat hun account is verwijderd;
hij kan zijn recht op toegang uitoefenen, om te weten welke persoonsgegevens hem betreffen, door te schrijven naar het volgende e-mailadres: contact@openhaardhout-nl.shop. In dat geval kan JAN PELLET, alvorens dit recht uit te oefenen, om een bewijs van de identiteit van de gebruiker vragen teneinde de juistheid ervan te verifiëren;
als de persoonsgegevens waarover JAN PELLET beschikt onjuist zijn, kan de gebruiker verzoeken om deze gegevens bij te werken door te schrijven naar het volgende e-mailadres: contact@openhaardhout-nl.shop; de gebruiker kan verzoeken om zijn persoonsgegevens te wissen.

De functionaris voor gegevensbescherming
JAN PELLET heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om naleving van de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) te waarborgen. Zijn belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:
het informeren en adviseren van JAN PELLET of haar onderaannemers, evenals hun medewerkers;
toezicht houden op de naleving van de verordening en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming;
JAN PELLET adviseren over het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen en controleren of deze zijn uitgevoerd;
samenwerken met de toezichthoudende autoriteit, de CNIL, en optreden als haar contactpersoon.
Wijzigingen van dit beleid
JAN PELLET behoudt zich het recht voor om dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen. In dat geval verbindt JAN PELLET zich ertoe de nieuwe versie op zijn website te publiceren.
Intellectuele eigendomsrechten
De volledige inhoud van de website www.openhaardhout-nl.shop (illustraties, teksten, teksten, merken, afbeeldingen, video’s) is eigendom van JAN PELLET. Voor elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud moet vooraf toestemming worden gevraagd aan JAN PELLET, aangezien reproductie zonder toestemming een inbreuk kan vormen die strafbaar is.