Wettelijke informatie
Eigenaar “openhaardhout-nl.shop” is de online winkel van JAN PELLET, een naamloze vennootschap die al 34 jaar actief is.
PS: detailhandel in brandhout in winkels en online.
Geregistreerd adres: Navarrastraat 00019 1827 DN Alkmaar.
Contactadres: contact@openhaardhout-nl.shop
Productie & Ontwerp
De site is gemaakt door www.openhaardhout-nl.shop
Hosting
Beheer, onderhoud en monitoring van de hosting wordt uitgevoerd door openhaardhout-nl.shop
Auteursrechten
Alle productillustraties en documenten op deze site zijn eigendom van www.openhaardhout-nl.shop en mogen op geen enkele manier gekopieerd, gereproduceerd of opgeslagen worden, behalve voor zover nodig om de pagina online te bekijken. Het afdrukken van www.openhaardhout-nl.shop webpagina’s is echter toegestaan voor privégebruik. Dergelijke downloads zijn onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van openhaardhout-nl.shop.
Als u een link naar deze site wilt maken, moet u dit altijd doen via de startpagina van de openhaardhout-nl.shop site.
Privacy & gegevensbeveiliging
Door het invullen en versturen van een bestelformulier of het verzenden van een e-mail geeft de gebruiker openhaardhout-nl.shop toestemming om zijn persoonlijke gegevens op te slaan voor geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. 

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die contractueel verbonden zijn met openhaardhout-nl.shop, d.w.z. de verkoop of verhuur van uw gegevens aan derden.
De nominatieve informatie die op deze site verschijnt, of die verzameld wordt door middel van “online” formulieren, wordt verzameld onder de voorwaarden van de Belgische wet “Informatica en Vrijheden” van 6 januari 1978. Elke persoon die deze gegevens heeft verstrekt, heeft het recht deze in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen door een e-mail te sturen naar de beheerder van de site. In sommige gevallen verzamelt openhaardhout-nl.shop niet-persoonlijke gegevens, zoals het type browserversie of besturingssysteem dat een bezoeker gebruikt, of de domeinnaam van de website via welke de bezoeker de openhaardhout-nl.shop website bereikt, die wij op uw harde schijf kunnen plaatsen. Wanneer u onze site bezoekt, kunnen cookies op uw systeem worden geplaatst. Deze gegevens helpen ons om onze site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van bezoekers. Met de meeste webbrowsers kunt u deze cookies van uw harde schijf wissen, weigeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen. Raadpleeg voor meer informatie de instructies of de “help”-functie van uw internetbrowsersoftware.
Afwijzing van aansprakelijkheid

Afwijzing van aansprakelijkheid
Hoewel wij alle redelijke zorg hebben besteed aan de betrouwbaarheid van de informatie op deze website, aanvaardt Pop Design geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies, of voor resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van dergelijke informatie. openhaardhout-nl.shop heeft slechts een inspanningsverplichting met betrekking tot de informatie die zij ter beschikking stelt aan personen die haar website bezoeken. Bovendien kan het gebruik van hyperlinks op de openhaardhout-nl.shop site leiden tot raadpleging van andere servers, servers waarover openhaardhout-nl.shop geen controle heeft. openhaardhout-nl.shop aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van deze sites, hun inhoud, reclame, producten of diensten beschikbaar op of vanaf deze sites. Dus, openhaardhout-nl.shop/ is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit de toegang van de internetgebruiker tot of het gebruik van de site van de partner, uit het niet voldoen van de inhoud en diensten aan enige regelgeving of uit enige inbreuk op de rechten van derden. openhaardhout-nl.shop/ wijst alle aansprakelijkheid af voor de informatie, materialen en software van sites verbonden met de openhaardhout-nl.shop/ site door middel van hyperlinks.

Toegang tot de Website
Toegang tot de site is mogelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week, behalve in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten de controle van openhaardhout-nl.shop en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de goede werking van de site en aanverwante apparatuur. De toegang tot de dienst gebeurt vanaf een microcomputer die is aangesloten op een telecommunicatienetwerk dat toegang geeft tot de site volgens de communicatieprotocollen die worden gebruikt op het internetnetwerk.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Nederlands recht is van toepassing op deze website en op deze algemene voorwaarden. In geval van een geschil zijn alleen de Nederlandse rechtbanken bevoegd.